20 април 2021 г.

Регионална олимпиада по Философия /2021/

 За поредна година Философски факултет организира Регионална олимпиада по Философия.


1. Срок за потвърждаване за участие, моля, изпратете на посочения e-mail: 10.05.2021 г.

2. Срок за провеждане на олимпиадата: месец май

3. Обявяване на резултатите: 01-04.06.2021 г.


Потвърждение за участие и информация по технически въпроси на адрес: a_cholakova@swu.bg

3 май 2019 г.

Конференция „Човекът: рационални конструкти и морални дилеми“


29 – 30.05.2019 г. Конференция „Човекът: рационални конструкти и морални дилеми“

Катедра „Философия“ и Център по философия и психоанализа в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Ви канят на Национална научна конференция на тема „Човекът: рационални конструкти и морални дилеми“, която ще се проведе на 29 – 30 май 2019 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Корпус I, зала 412.

Заявка за участие с тема на доклад на адрес: nevena_krumova@swu.bg 
Краен срок за подаване на теми: 20 май 2019 г.
4 април 2019 г.

Конференция "Тематични и ценностни модели в образованието по философия"На 10-и и 11-и май 2019 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" ще се проведе национална конференция на преподавателите и изследователите в областта на философското образование на тема "Тематични и ценностни модели в образованието по философия". Това е втора съвместна инициатива на Югозападния университет и Регионалното управление на образованието в Благоевград.
Основната цел на форума е изграждането на действаща общност на преподавателите и изследователите по философия в национален мащаб, като се осъществи връзка между висшето и средното училище. Основен акцент ще се постави върху тематичните модели, заложени в учебните програми по философия в средните училища, както и цялостната структура и обезпеченост на учебния норматив от часове по дисциплините от философския цикъл. Също така ще се създаде пространство за дискусия и пробиране на ценностните модели, заложени в учебното съдържание, ценностните и системите от ценности, които изобщо обучението по философия утвърждава и с които отговаря на най-актуалното състояние и търсения в съвременното общество и на съвременните разбирания за човека, за неговото предназначение и роля в една глобална цивилизация.
Очакваме вашите заявки с тема и кратък абстракт на доклада на имейл: silvia_kristeva@swu.bg; nevena_krumova@swu.bg до 30 април 2019 г. Докладът може да е на свободна тема в общите посоки, проектирани в анонса на конференцията. Планира се публикуване на докладите в редактиран научен сборник на Югозападния университет "Неофит Рилски".